Joc de cartes de Veïnes

Les Veïnes ja estan preparades!

Objectiu del joc

Sigues el més tafaner del poble, o sigui, sigues el primer a aconseguir els quatre tipus de rumors possibles: Embaràs, divorci, escàndol i infidelitat. Si aconsegueixes reunir sobre la taula els quatre tipus de rumors sense cap mentida associada, hauràs guanyat la partida.

Contingut

 • Un munt de 72 cartes RUMOR.
  • 21 RUMORS: 5 de DIVORCI, 5 d’EMBARÀS, 5 d’INFIDELITAT, 5 de ESCÀNDOL i 1 de RUMOR COMODÍ.
  • 17 MENTIDES: 4 de TAN SOLS ES VAN ENFADAR, 4 de TAN SOLS VA SER UN SUSTO, 4 de TAN SOLS ERA UN PARENT, 4 de QUE EXAGERATS PER FAVOR i 1 de MENTIDA COMODÍ = NO HE ESCOLTAT NI VIST RES.
  • 20 VERITATS: 4 dels VAIG SENTIR CRIDAR, 4 de VAN COMPRAR EL TEST D’EMBARÀS, 4 de FREQÜENTA EL BACHATA, 4 de AQUÍ HI HA GRESCA i 4 de VERITAT COMODÍ = HO HE VIST TOT EN DIRECTE.
  • 14 CARTES ESPECIALS: 1 de mercat, 1 de quiosc, 1 de residència d’ancians, 1 bachata, 1 església, 1 perruqueria, 1 enterrament, 1 peixateria, 1 festa major, 1 porta-porta, 1 piscines municipals, 1 verduleria, 1 cafeteria, 1 ronda bar.

Mecànica del joc

El primer jugador

Tots els jugadors hauran de posar els llavis cap a dins amagant les dents simulant ser velles tafaneres. El primer jugador que ensenyi les dents serà l’últim jugador i es començarà pel de la seva esquerra en sentit horari.

Per a començar, un jugador aleatori dirà: Sabeu que ha passat avui en el mercat? Ho saps tu [nom jugador]?

I aquest respondrà: Jo no ho sé, però crec que [nom jugador 2] sí que ho sap.

I així fins que algú mostri les dents.

Preparació

Es remena el munt de cartes RUMOR i es reparteixen 3 cartes a cada jugador en ordre de partida. Cada jugador ha de tenir sempre 3 cartes a la mà i els rumors i les seves mentides o veritats associades damunt de la taula.

Tan sols podrà realitzar una acció per torn. Llavors haurà de tornar a robar una carta del munt de cartes RUMOR.

Si no pots tirar res, pots descartar una carta de la teva mà agafant una altra del munt de cartes RUMOR però passes de torn.

Les cartes especials no compten com a acció. Pots gastar només una carta especial per torn i després tirar una altra carta rumor.

En el primer torn si algú té una carta rumor ja la podrà deixar damunt de la taula.

Accions

 1. RUMORS: Si tens carta amb un RUMOR la deixaràs damunt de la taula de forma visible per a tots els jugadors.
  • En els rumors es pot aplicar veritats, per a reforçar-los o mentides als rumors d’un altre jugador, per a afeblir-los.
  • Elabora la teva estratègia per a ser el primer a reunir els 4 rumors i evitar que els altres jugadors ho facin abans que tu.
  • RUMOR COMODÍ: Els rumors comodí t’ajuden la teva estratègia per a aconseguir tots els rumors. Qualsevol veritat el pot protegir, però compte! qualsevol mentida el pot desacreditar.
 2. MENTIDES: Utilitza les cartes mentida en cada categoria de rumor per a desacreditar un rumor seguint el mateix color.
  • AFEBLIR: Un RUMOR + MENTIDA = el rumor queda afeblit.
  • SALVAR: Un RUMOR + VERITAT + MENTIDA = la veritat i la mentida s’anul·len i queda el rumor sol.
  • DESACREDITAR: Un RUMOR + MENTIDA + MENTIDA = dues mentides desacrediten un RUMOR i el perds deixant les tres cartes en el munt de cartes utilitzades.
  • LLEGENDA URBANA: Un RUMOR + VERITAT + VERITAT = una mentida no es pot aplicar en aquest cas.
  • Una MENTIDA COMODÍ pot afeblir qualsevol rumor o desacreditar qualsevol rumor afeblit.
 3. VERITATS: Utilitza les cartes VERITAT en cada categoria de rumor per a reforçar un rumor seguint el mateix color.
  • REFORÇAR: Un RUMOR + VERITAT = el rumor queda reforçat.
  • SALVAR: Un RUMOR + VERITAT + VERITAT = la veritat i la mentida s’anul·len i queda el rumor sol.
  • LLEGENDA URBANA: Un RUMOR + VERITAT + VERITAT = el rumor queda protegit i hauran de posar-se les dues cartes veritat juntes i girades sobre la carta RUMOR formant una T.
  • Una VERITAT COMODÍ pot reforçar qualsevol tipus de rumor o salvar qualsevol rumor afeblit.
 4. CARTES ESPECIALS: Les cartes especials estan barrejades dins del mall de RUMORS i els jugadors les poden utilitzar (una per torn sense perdre acció) o guardant-les a la mà.
  • MERCAT: Et dóna dret a negociar amb altres jugadors per a fer un intercanvi de cartes.
  • BACHATA CALENT: Intercanvia els teus rumors pels d’un altre jugador excepte els rumors amb llegenda urbana.
  • ESGLÉSIA: El jugador que tu triïs haurà de descartar les seves cartes de la mà i agafar-n’hi tres de noves.
  • PERRUQUERIA: Passa totes les mentides dels teus rumors a un altre jugador excepte si té llegenda urbana que es descartaran.
  • ENTERRAMENT: Tria dos tipus de rumors (per exemple: embaràs i divorci) i durant un torn cap jugador podrà jugar amb aquests rumors. És recomanable triar els rumors que ja tens així ningú te’ls pot debilitar.
  • PEIXATERIA: Permet tenir una carta més a la mà durant tota la partida. Aquesta carta es guarda juntament amb les cartes rumor. Només la CAFETERIA pot llevar-te-la.
  • RESIDÈNCIA D’ANCIANS: Amb aquesta carta pots destruir una LLEGENDA URBANA d’un altre jugador. El rumor quedarà sol, per la qual cosa perds les dues cartes veritat.
  • FESTA MAJOR: Totes les cartes de la mà de tots els jugadors passen al jugador de la dreta. Si un jugador té PEIXATERIA i ja l’ha activat, no perd aquesta quarta carta.
  • PORTA-PORTA: Pots agafar del munt de cartes usades una de les tres últimes deixant aquesta carta allí.
  • PISCINES MUNICIPALS: Envia a l’aigua a un altre jugador amb aquesta carta que es quedarà sense els seus rumors que no tinguin veritats associades.
  • QUIOSC: Pots jugar totes les cartes de la teva mà en un mateix torn. En finalitzar hauràs d’agafar tres cartes rumor més del munt.
  • CAFETERIA: Intercanvia les cartes de la mà amb un altre jugador. Si el jugador que tira CAFETERIA té la carta PEIXATERIA també la passarà al nou jugador i a l’inrevés.
  • RONDA BAR: Jugant la carta RONDA BAR, tots els jugadors poden descartar-se de les seves cartes rumor repetides, i robant les cartes necessàries en ordre. Si un jugador no en té, simplement passa.
  • VERDULERIA: Lliura de totes les mentides a un altre jugador. No es pot utilitzar amb un mateix ni guardar.
Col·loca les Llegendes urbanes d’aquesta forma.

Mecànica per a 2 jugadors

Cada jugador posa damunt de la taula els 4 rumors visibles (es rebutgen els altres rumors del munt de cartes).

La mecànica del joc és la mateixa però has d’aconseguir que tots els teus rumors passin a mites.

Un mite: és un rumor amb tres cartes veritat. O el que és el mateix, una llegenda urbana + 1 veritat.

Algunes cartes especials no es podran utilitzar. Es deixa a l’elecció dels jugadors.