CREATIVITZA – Projecte Educatiu Interdisciplinari

logonou

El projecte educatiu interdisciplinari anomenat “Creativitza.com” sorgeix amb la finalitat de trobar un fil conductor per a l’exposició dels continguts i realització de pràctiques que s’inclouen dins del currículum de la ESO.

Tot i que, els continguts que indica el currículum de la ESO ja tenen una certa correlació i entre ells estableixen connexions, s’intenta trobar un argument per a treballar els mateixos continguts de forma seqüencial, paral·lela i seguint un fil conductor. Aquest fil que s’ha trobat s’inclou dins del món dels negocis, el màrqueting i la publicitat vers a un producte.

El que pretén aquest projecte es induir a l’alumne a treballar i aprendre els mateixos continguts que faria de forma normal i quotidiana, però canviant el punt de vista. Enfocant el món de la publicitat i creant així una motivació per a fomentar la imaginació i la creativitat de l’alumne.

Perquè?
La majoria dels alumnes, avui en dia, utilitzen de forma habitual Internet, les xarxes i mitjans socials, programes d’edició de vídeo i d’imatges, creacions de presentacions. Llavors, ells mateixos esmenten que molts dels continguts a realitzar durant aquesta matèria ja els saben utilitzar. Com aconseguim que no s’avorreixin a classe? Què fem amb els que no ho saben utilitzar? Com aconseguim motivar-los?

Com aconseguim que aprenguin?
Aquest projecte, els ofereix un repte, una motivació. Si saben els continguts que s’han de desenvolupar, podran millorar, si no en saben prou, tindran el temps suficient per a dedicar a aprendre sense problemes. I el que és més important, no molestaran a altres companys ni mostraran una actitud avorrida.

També afavoreix al professor, que podrà oferir una atenció diferenciada associada a les capacitats personals de cada alumne i que podrà donar respostes diferents en funció de cada ritme d’aprenentatge.

Licencia Creative Commons

Creativitza por Carles Gòdia se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.