Cas real: Evolució de Creativitza

El primer curs que vaig treballar com a docent, vaig notar certes incoherències en el currículum de quart de la ESO i mica a mica va sorgir la idea de crear el projecte Creativitza. Es va anar improvisant, gràcies a que la direcció del centre em va donar total llibertat, fins que vaig trobar activitats que realment tenien que veure amb els continguts del curs.

Llavors, al segon any, vaig buscar un fil conductor on l’alumne veiés els mateixos continguts però d’una manera engrescadora. Vaig decidir que podria ser com si d’una agència de publicitat es tractés i vaig començar a plantejar el projecte.

Durant el segon curs (2009) ja es va utilitzar el projecte en una primera versió, no tant elaborada com l’actual, amb activitats molt semblants i activitats que es van acabar descartant per no abordar continguts de la matèria o que restaven solidesa o seguiment al projecte. Els resultats van ser molt bons ja que els alumnes van gaudir de l’experiència i es va poder veure un progrés en la imaginació dels alumnes, des del inici de curs on hi havia una certa mancança i peresa fins al final de curs on la majoria d’alumnes van voler repetir les activitats del principi amb la intenció de millorar-les.

El tercer curs, no va ser tant productiu com l’anterior ja que no vaig saber redirigir el projecte cap a la interdisciplinarietat tal i com ho havia pensat. No es va veure tanta implicació i motivació com l’any anterior. Desprès de fer una avaluació vaig a citar uns dels motius:

  • Alumnat amb moltes perspectives i condicionat a superar les del curs anterior.
  • Moltes de les activitats del projecte són individuals, pel que molts alumnes van copiar estils, readaptar eslògans, entre altres de l’any anterior. La imaginació va deixar pas a la còpia i millora.
  • Professors d’altres matèries veien com una molèstia i més feina el fet de treballar amb la interdisciplinarietat. Pel que cal pactar treballs o exercicis abans.

On l’origen va ser Creativitza, unes activitats i exercicis per una matèria optativa, avui s’ha convertit en tot un desplegament de projectes interdisciplinaris de qualitat des de primer fins a quart de la ESO. Amb varis departaments i professorat implicat en millorar sempre que es pugui la qualitat de l’ensenyament.